Certifieringar

Efter en avslutad och godkänd yrkeshögskoleexamen kan du erhålla flera kompetensbevis. Kraven för dessa är skilda från Yrkeshögskolan. Du kan bli auktoriserad Hudterapeut genom Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR. Du kan direkt efter examen ansöka om gesällbrev för hudterapeutyrket hos Hantverksrådet. Du kan avlägga en internationell examen och få två CIDESCO-diplom, ett för hudterapeut och ett för spa. Du kan bli Certifierad massageterapeut, genom Branschrådet Svensk Massage.

CIDESCO diplom gör dig unik

Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa i erbjuder CIDESCO-utbildningen till Spaterapeut. Behovet av en gedigen utbildning för Spaterapeuter har ökat dramatiskt i takt med den snabba utvecklingen inom Spaindustrin.

Sverige tillhör ett av de länder i världen där Spa-näringen växer så det knakar. Varje år tillkommer ett stort antal hotell som investerat i nya Spabehandlingar och så kallade Dag-Span växer upp som svampar ur jorden.

Den viktigaste faktorn för att kunna erbjuda sköna och starka Spa-upplevelser är att de personer som utför behandlingarna har en professionell utbildning. Den som har önskat utbilda sig till Spaterapeut har antingen fått åka utomlands eller nöja sig med någon av de kortare Spa-utbildningar som idag finns på olika platser i landet.

Läs mer


Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa har, som första skola i Europa, utexaminerat de första klasserna Hudterapeuter som genomgått den CIDESCO-baserade och internationella läro- planen för Spa-terapeuter. Kursen är enbart förbehållen de hudterapeuter som genomgått och klarat den prestigefyllda internationella CIDESCO examen för hudterapeuter.

Comité International d’Esthétique et de Cosmétologie, CIDESCO, världens äldsta och mest framstående organisationen för hudterapeuter med säte i Zurich, Schweiz, bildades 1946 och är idag representerad i 33 länder över hela världen.

Läroplanen för CIDESCO´s Spa Diploma har tagits fram för att säkerställa kvalitetskraven inom Spaindustrin.

Branschen har länge framhållit att behovet av välutbildad personal är en av hörnstenarna för att kunna bedriva en kompetent verksamhet. Utbildningen tar därför upp Spaterapeutens roll på en internationell nivå med bland annat ämnen som Spahygien, Spamanagement och internationella behandlingsmetoder.

CIDESCO´s International Spa Diploma är en av de få internationella examina som leder fram till spetskompetens inom Spaindustrins 4 nyckelbegrepp; hälsosam kost, motion, vårdande spabehandlingar och mental avkoppling.

Efterfrågan på spaterapeuter med hudterapeut utbildningen i grunden är enorm. Mer än hälften av våra elever sugs upp direkt efter examen till spaindstrin och lyxhotell både internationellt och inom Sverige.

Skolan är godkänd av CIDESCO och följer deras läroplan, vilket ger dig möjlighet att avlägga internationell CIDESCO examen. För att kunna få gå upp i CIDESCO examen behöver du följa deras krav som innebär att du ska vara godkänd i alla kurser och inte får ha en frånvaro som överstiger 10 % i varje kurs. Eventuell frånvaro och underkända moment kan tas igen inom sex månader efter avslutad utbildning.

Läs mera om CIDESCO International här: www.cidesco.com

Mindre

CIDESCO
YH certifikat

Yh-utbildning

Yrkeshögskolan Hudvård och Spa har utbildning till Hudterapeut med inriktning på  spa

Studera på YH

Yrkeshögskola, YH, är en eftergymnasial utbildningsform. Att läsa en YH-utbildning har många fördelar och skiljer sig från att läsa på universitet eller högskola. I utbildningen varvas praktik med teori vilket ger dig en tydligyrkesroll med målsättning att det leder dig till arbete i branschen efter examen. En yrkeshögskola måste möta de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden och har därför ett nära samarbete med arbetslivet.

Representanter från arbetslivet är involverad i YH-utbildningen genom deltagande i ledningsgruppen, tar emot studerande på LIA och håller föreläsningar för de studerande.

Det kostar inget att studera på en YH-utbildning, den är avgiftsfri och ger dig rätt till att söka studiemedel genom Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Närvarokrav för yrkeshögskolestudier gäller endast vid kunskapskontroller. Yrkeshögskoleexamen kan utfärdas när man nått upp till kursmålen i de olika kurserna. Detta visas genom kunskapskontroller vid vilka närvarokrav gäller. Kursplan, kursmål och kunskapskontroller gås igenom vid utbildningens start.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH som ansvarar för yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten utövar tillsyn, granskar utbildningarnas kvalitet och följer upp resultat.

Läs mer om Myndigheten för Yrkeshögskolan

Välj här för mer information om:

YH certifikat

Vad är SHR

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som bildades 1955, är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Vi är är en rikstäckande ideell förening utan facklig religiös eller politisk tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket. SHR är anslutet till den internationella branschorganisationen CIDESCO, med säte i Schweiz.

SHR:s ansvar är att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. SHR är idag en viktig faktor för yrket och tar ansvar för både utbildning av hudterapeuter och för slutkonsumentens trygghet samt för kommunikation till allmänhet och myndigheter om hudterapeutens arbete. SHR skall vara ett nätverk i framkant med ett starkt varumärke och en enad profil. Det skall ge legitimitet och inflytande både nationellt och internationellt.

SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar vilket innebär att medlemmarna har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. De arbetar efter våra etiska regler och innehar alla behandlingsskadeförsäkring. Vårt emblem är kundens trygghet! SHR finns representerade över hela Sverige. Dels genom våra medlemmar och dels genom styrelsen som är sammansatt av personer från hela landet.

Studier på Yrkeshögskolan Hudvård & Spa kan leda till Auktorisation och medlemskap i SHR. Skolan är godkänd av SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) och följer deras läroplan, vilket ger dig möjlighet att även bli auktoriserad hudterapeut genom medlemskap i SHR. För att kunna söka medlemskap behöver du följa deras krav som innebär att du ska vara godkänd i alla kurser och inte får ha en frånvaro som överstiger 100 timmar från hela utbildningstiden. Eventuell frånvaro och underkända moment kan tas igen inom sex månader efter avslutad utbildning.

SHR certifikat

Branschrådet Svensk Massage

Vad är Branschrådet Svensk Massage

Majoriteten av alla yrkesverksamma massörer i Sverige är utbildade vid någon av de skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage. Vår samlade erfarenhet av massörutbildning och massörers yrkesvillkor är med andra ord stor. Samarbetet med Företagarna Svensk Massage ger skolorna information om vilka kompetenser marknaden önskar att massörerna har.

Vår ambition är att verka för en bra utbildning, som ger de blivande massörerna rimliga möjligheter att lyckas på lång sikt och kunna utvecklas som yrkesverksamma. Den samlade erfarenheten har Branschrådet Svensk Massage använt till att arbeta fram en grundläggande syn på massörers verksamhet och yrkesansvar. Den är i sin tur grund för vår analys av vad en massör bör kunna och vilken utbildning som behövs för att uppnå den rätta kompetensen.

Branschrådet Svensk Massages gemensamma kunskapsbeskrivning anger de kunskaps- och utbildningsmål som är den lägsta utbildningsnivå massörer ska uppnå för att vara yrkesverksamma. Anvisningarna är inte en läroplan utan mer till stöd och hjälp för de olika skolorna och deras lärarkårer vid planering av undervisningen. Kvalitetssäkring av utbildningen görs mot samma kunskapsbeskrivning och certifieringsproven är anpassade efter densamma.

Läs mer om Branschrådet Svensk Massage

Branschrådet Svensk Massage

Gesällbrevet

Gesällbrevet är hantverkarnas internationellt kända kompetensbevis. Det ger en hög status bland de yrkesutövande och ger samtidigt en tydlig signal till allmänheten och arbetsgivare om din skicklighet och framåtanda. 2017 har SHR tillsammans Hantverksrådet nya provbestämmelser för Gesällbrevet. Dessa innebär att alla som har en godkänd examen från en SHR-godkänd utbildning kan anses ha avlagt Gesällprov. Direkt efter avslutad utbildning hos YHHS kan du ansöka om att få Gesällbrev i Hudterapeutyrket.
Läs mer

Gesallbrevet

Redo för nya utmaningar hos YHHS?

Utbilda dig till massageterapeut genom vår massage utbildning
Vill du läsa en utbildning med fokus på massage och ha möjlighet att jobba både i Sverige och utomlands? Då borde du söka in till vår massageutbildning. Efter avslutade studier är du certifierad massageterapeut.

Våra studerande säger

Vad säger våra tidigare studerande

Kunskap är makt och efter att ha besökt flera andra skolor och näst intill ’’intervjuat erfarna Hudterapeuter så var YHHS ett självklart val. Praktiken och spa utbildningen kändes unik för skolan
Kayo Shekoni
Tidigare studerande
Att jag aktivt väljer att anställa tidigare elever från YHHS är på grund av den höga kvalitetén på den teoretiska och praktiska delen. Jag vet att kunskapen finns inarbetad från grunden och då blir vidareutbildningarna lättare
Therese Mathisen
Spa By Us och tidigare studerande
Vi rekryterar ofta från YHHS av den anledningen att vi vet att de terapeuter vi anställer har en mycket hög ”lägsta nivå” och enorm potential och drivs av en stor del passion, vilket vi tycker är lika viktigt.
Anna Bjurstam
Partner – Raison d’Etre VP of Spas & Wellness Six Senses
Utbildningen höll ett högt tempo och är omfattande vilket jag uppskattade. Mycket självstudier och eget driv krävs för att kunna tillgodo göra sig all viktig information man får.
Annica Forsgren Annica Forsgren
Skincity och tidigare studerande
De elever som kommit från Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa genom åren och även nu – har en otroligt hög kompetens, fantastiska säljare, engagerade och kunniga i allmänhet
Jimmy Myhrinder
Spachef Yasuragi
För mig är det en enorm kvalitetsstämpel när det står i deras CV att de gått denna skola och eftersom att jag aldrig blivit beskviken när jag anställt en hud/spaterapeut därifrån känner jag mig helt trygg
Claudia Lapanowska
Behandlingschef, Sturebadet